SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA


Z rezervacijo dejavnosti se strinjate, da vas zavezujejo naši Splošni pogoji in določila

"Ljubljana active trips ali kratko "LAT" se v nadaljevanju nanašajo na Turizem in šport, Tadej Tekavčič S. P. Beseda "stranka" se nanaša na osebo ali osebe, ki sodelujejo v izletih ali dejavnostih, ki jih LAT izvajajo ali prodajajo, vključno z mladoletniki. Vse stranke, ki želijo rezervirati, morajo natančno prebrati in razumeti pogoje in izjavo o splošnih pogojih, odgovornosti in skupni odgovornosti. Stranka se z rezervacijo strinja, da jo zavezujejo ti pogoji in Izjava o splošnih pogojih, odgovornosti in skupni odgovornosti. LAT si pridržuje pravico, da zavrne vsako rezervacijo.


POLITIKA ODPOVEDI


Odpoved dejavnosti s strani stranke

Vračila in odpovedi strank so omejena v skladu s tem pravilnikom o odpovedi.

Stranka lahko vse dejavnosti, ki jih izvaja in organizira neposredno LAT, prekliče z naslednjimi povračili: 100-odstotno vračilo za odpovedi več kot 24 ur pred aktivnostjo in 0-odstotno nadomestilo za odpovedi manj kot 24 ur pred aktivnostjo ali v primeru ne-udeležbe na dejavnosti.

Za vse druge dejavnosti, ki jih LAT samo prodaja in ne izvajajo, kot so rafting, veslanje, kajakaštvo ali katera koli druga dejavnost, ki jo LAT prodaja ali oglašuje, mora stranka za potrditev rezervacije zahtevati le polog. V primeru, da stranka odpove katero od teh dejavnosti vsaj 24 ur pred dejavnostjo, se ji ponudi 100-odstotno nadomestilo. Če stranka odpove dejavnost pozneje kot 24 ur pred aktivnostjo, ne ponujamo vračila. Čas za določitev % povračila je čas začetka dejavnosti.

Ko je rezervacija opravljena, se v imenu strank prevzamejo obveznosti. Dejavnosti, ki jih ponujamo vsem, imajo omejeno število udeležencev. Ko je dejavnost rezervirana, je mesto za stranko rezervirano in na ta način zasedeno za druge stranke. Stroški odpovedi se uporabljajo za pokritje morebitnih stroškov, ki se lahko pojavijo zaradi odpovedi strank.


Odpoved s strani LAT

LAT si pridržuje pravico, da prekliče dejavnosti zaradi neprimernih vremenskih razmer, nezadostnih rezervacij ali dogodkov, ki niso pod našim nadzorom. Če LAT odpove vašo dejavnost, vam bomo vrnili celotni znesek.


ODGOVORNOST IN SKUPNA ODGOVORNOST


LAT organizira storitve in ima pogodbe z drugimi podjetji in organizacijami, da omogoči dejavnosti. Naročniki se zavestno in prostovoljno strinjajo, da bodo sodelovali v dejavnosti, ki vključuje povečano stopnjo nevarnosti, zato je treba v primeru nesreče upoštevati, da stranke to tveganje zavestno sprejemajo. Ker LAT ne more zagotoviti popolne varnosti med izvajanjem dejavnosti, stranke v primeru nesreče ali neusklajenosti med aktivnostjo prevzamejo skupno odgovornost.


ZAVAROVANJE


V stroške katere koli dejavnosti ali izdelka LAT ni vključeno zavarovanje. Stranka se strinja, da je za vsako zavarovanje, ki ga želi pridobiti v povezavi s katero koli dejavnostjo LAT, izključno odgovorna stranka.

Kljub temu LAT močno priporoča, da stranka kupi lastno potovalno zavarovanje, ki krije vsa potovanja stranke. LAT močno priporoča, da stranke krije celovita zavarovalna polica, ki vključuje: osebne nesreče, zdravstvene stroške, osebno prtljago, denar in odgovornost.


JAMSTVO POTOVANJA


Naše podjetje je zavarovano za plačilno nesposobnost. To zagotavlja znesek, ki ga je stranka plačala pri rezervaciji potovalnega paketa, kot tudi vračilo stranke v primeru plačilne nesposobnosti LAT. Naročnik se strinja, da je to edini znesek, ki ga je LAT dolžan plačati stranki v povezavi z ogledom, dejavnostjo ali paketom, ki ga stranka naroči.

Vaša odgovornost je, da si zagotovite veljaven potni list in vse potrebne vizume, dovoljenja ali potrdila za izbrano potovanje. LAT ne odgovarja za morebitne težave, zamude ali zavrnjen vstop v primeru, če nimate veljavnih potnih listin.

Če niste prepričani, ali za vstop v Republiko Slovenijo potrebujete vizum, se posvetujte z Ministrstvom za zunanje zadeve. Državljani tretjih držav morajo za vstop v Republiko Slovenijo imeti vizum.

Strinjate se, da boste ravnali skladno z zakoni in usmeritvami vodnikov LAT ali podpore urada LAT ter z zakoni in predpisi obiskanih držav, vključno s carinskimi in deviznimi omejitvami.

Naročnikova odgovornost je, da na prevoz, ki ga zagotavlja LAT, pride v pravem času in na kraj odhoda. V primeru, da zamudite načrtovani odhod, je za morebitne dodatne potne stroške odgovorna izključno stranka. Potniki, ki zamudijo čas odhoda zaradi zamude ali odpovedi dohodnega prevoza, niso upravičeni do povračila. Zaradi narave storitev LAT ne bo odgovoren za škodo ali stroške, ki bi jih lahko imeli, če se katera koli storitev odpravi, začne, prispe ali konča pozneje kot v določenem času, tudi če odjemalec zaradi tega izgubi povezovalno storitev ali kakšen drugi predviden dogodek.


VREMENSKI, OKOLJSKI IN POLITIČNI POGOJI


LAT ne odgovarja za zamude, odstopanje ali odpoved zaradi vremenskih razmer. Stranka ne sme kadarkoli preklicati ali spremeniti dejavnosti na podlagi vremenskih razmer.

LAT ne odgovarja za zamude zaradi delovnih sporov, mejnih težav ali drugih političnih dejavnikov.

LAT ne odgovarja za zamude zaradi mehanskih okvar ali drugih težav, ki se lahko pojavijo in niso pod nadzorom LAT-a.


PRITOŽBE


LAT morate obvestiti v najkrajšem možnem času o morebitnih nepravilnostih, ki bi se lahko pojavile med ogledom ali dejavnostjo. Odgovornost LAT je, da odpravijo kakršnokoli takšno nepravilnost v najkrajšem možnem času.

V primeru, da morebitne nepravilnosti na kraju samem niso bile odpravljene, se lahko stranka pritoži in zahteva povračilo ali nadomestilo po zaključku ogleda ali dejavnosti. Pritožbo morate vložiti v pisni obliki v največ dveh (2) mesecih po zaključku ogleda ali dejavnosti.


KONČNI POGOJI


Udeležba na katerem koli od naših potovanj, dejavnosti in / ali storitev je strogo prostovoljna. Pri vseh obbstaja stopnja tveganja. Trudimo se, da bi bilo tveganje čim manjše. LAT njegovi pogodbeni izvajalci, nadrejene in odvisne družbe ter zaposleni ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, izgubo, škodo, neprijetnosti, ki jo utrpi oseba, ki uporablja njene storitve. Ne bomo odgovarjali za poškodbe telesa, osebe ali premoženja, ki so nastale med ogledom ali dejavnostmi. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli iz kateregakoli razloga zavrnemo sodelovanje komurkoli. Hvala za razumevanje.

Stranke morajo vedeti, da so vodnikove, inštruktorjeve, voznikove in predstavnikove LAT odločbe o vseh zadevah dokončne. Ne dovoljujemo prepovedanih drog in alkohola. LAT si pridržuje pravico, da takoj izključi iz skupine vsakogar, ki se ukvarja s temi dejavnostmi. LAT ne povrne kakršnekoli finančne izgube v imenu stranke. LAT ne bo odgovoren za izgubljeno ali ukradeno prtljago.


ZASEBNOST


LAT lahko posreduje osebne podatke svojim tretjim izvajalcem za izvajanje dejavnosti in storitev. LAT ne bo razkril osebnih podatkov strank tretji osebi brez vaše izrecne odobritve. Pogodbe tretje osebe LAT zavezuje ta isti pravilnik o zasebnosti in ne bo razkril osebnih podatkov strank tretji osebi brez vaše izrecne odobritve.

LAT spoštuje zasebnost obiskovalcev svoje spletne strani in zagotavlja, da se bodo z osebnimi podatki, ki nam jih pošljete, obravnavali zaupno. Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami, določenimi z Zakonom o varovanju zasebnih podatkov Republike Slovenije.


PRAVO IN PRISTOJNOST


Pogoji in določila so podrejeni zakonu in izključni pristojnosti na sodiščih Republike Slovenije, urejala pa jih bo slovenska zakonodaja.


PODATKI O PODJETJU


Turizem in šport, Tadej Tekavčič S.P.
Dolenjska cesta 156b
1000 Ljubljana
Slovenija


KONTAKT


Do LAT-a lahko pridete po e-pošti na info@ljubljanactivetrips.com, po telefonu na +386 40 611 449 ali na naslovu Turizem in šport, Dolenjska cesta 156b, 1000 Ljubljana.